Showing 1–10 of 31 results

35(2) Out Of Stock

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (S14-1145)

 • Bộ đồng hồ cổ 3 món bằng đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_8805

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO009)

 • Xuất xứ : Được sản xuất trong khoảng năm 1980 đến 1900 tại nước Pháp ,dưới bàn tay của những người thợ tài hoa.
 • Kích cỡ : đồng hồ : 49*39 cm
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_8898

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO010)

 • Bộ đồng hồ 3 món đá cẩm thạch & các họa tiết được mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp
 • Cỡ : đồng hồ : 52*28
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_8906

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO011)

 • Bộ đồng hồ 3 món đá cẩm thạch & các họa tiết được mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp
 • Cỡ : đồng hồ : 42*28
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_8932

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO012)

 • Bộ đồng hồ 3 món bằng đồng
 • Xuất xứ : Đức
 • Cỡ : đồng hồ : 60*38
 • Nặng khoảng 40 kg
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_8981

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO013)

 • Tượng thần Zeus bằng đồng & đế gỗ kết hợp đồng mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp ,sản xuất khoảng năm 1900.
 • Cỡ : 62*46
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_8992

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO014)

 • Bộ đồng hồ 3 món : đồng hồ & nến
 • Cô gái bằng đồng & đế đồng hồ bằng đá cẩm thạch kết hợp đồng mạ vàng.
 • Xuất xứ : khoảng năm 1980-1900
 • Cỡ : 52*34
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_9001 Out Of Stock

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO015)

 • Tượng 2 thiên thần bằng đồng & đế đồng hồ bằng đá cẩm thạch kết hợp đồng mạ vàng.
 • Xuất xứ : Khoảng năm 1980-1900.
 • Cỡ : 62*52
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_9025 Out Of Stock

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO016)

 • Bộ đồng hồ cổ 3 món bằng đồng
 • Xuất xứ : Đức
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá
IMG_9032 Out Of Stock

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO017)

 • Bộ đồng hồ 3 món
 • Chiến binh La Mã & nến : bằng đồng và đế bằng đá cẩm thạch & các họa tiết bằng đồng mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp
 • Cỡ : Đồng hồ : 83*65; Nến : 85
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá