Hiển thị kết quả

Giảm giá!
PU039-03A [Kích thước gốc]

Bàn Bán Nguyệt (PU039-03A)

9,000,000 6,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
PU034-01A [Kích thước gốc]

Bàn Cao Mạ Vàng (PU034-01A)

9,000,000 6,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 112 x 48 x 80 (cm)
Giảm giá!
PU035-01A [Kích thước gốc]

Bàn Cao Mạ Vàng (PU035-01A)

9,500,000 6,650,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 90 x 38 x 80 (cm)
Giảm giá!
PU037-01A [Kích thước gốc]

Bàn Dài Mạ Vàng (PU037)

9,500,000 6,650,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
PU040-03A [Kích thước gốc]

Bàn Góc Trang Trí (PU040co-03A)

5,500,000 3,850,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
PU038-01A [Kích thước gốc]

Bàn Trà Mạ Vàng (PU038)

5,800,000 4,060,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 65.5 x 65.5 x 50 (cm)
1147HBW [Kích thước gốc]

Bộ Bàn & Gương (1147HBW)

18,000,000
 • Khách hàng có thể mua riêng bàn và gương

– Bàn : 13.500.000 đ

– Gương : 5.500.000 đ