Hiển thị kết quả

TL0200-6+8809-6 [Kích thước gốc]

Điện Thoại & Kệ (TL0200-6 & 8809-6)

7,700,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể mua rời đèn và kệ trang trí :
  • Kệ trang trí : 8809-6 : 4.200.000
  • Điện thoại : TL0200-6 :  3.500.000
Giảm giá!
LT001Y [Kích thước gốc]

Điện Thoại Để Bàn & Đèn (LT001Y)

3,500,000 2,800,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Kích thước : 38*38*74 cm
Giảm giá!
TL0200-6+8809-6 [Kích thước gốc]

Điện Thoại Để Bàn Rát Kính (TL0200-6)

3,500,000 2,800,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Gái trên chưa bao gồm kệ trang trí : 8809-6 : 4.200.000
Giảm giá!
TL0206BL [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0206)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 4 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu đậm : TL0206BL
  • Màu nâu ánh xanh : TL0206BT
  • Màu nâu nhạt : TL0206G
  • Màu gỗ : TL0206WW
Giảm giá!
TL0210Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0210)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 4 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu nhạt : TL0210Q
  • Màu nâu đậm : TL0210BL
  • Màu trắng hoa văn bạc : TL0210WS
  • Màu trắng tinh : TL0210FS
Giảm giá!
TL0217Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0217Q)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Kích thước : 25*17.5*25 cm
Giảm giá!
TL0220Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0220Q)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Kích thước : 25*19.5*25 cm
Giảm giá!
TL0222Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0222)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 2 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu đồng : TL0222BT
  • Màu nâu đồng : TL0222Q
Giảm giá!
TL0231S [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0231)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 2 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu trắng vàng : TL0231S
  • Màu vàng hoa : TL0231P
Giảm giá!
TL0236FS [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0236)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 3 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu trắng vàng : TL0236FS
  • Màu vàng hoa : TL0236WS
  • Màu vân đá : TL0236
 • Kích thước : 25*25*28 cm