Showing 1–10 of 11 results

TL0200-6+8809-6

Điện Thoại Để Bàn Rát Kính (TL0200-6)

 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Gái trên chưa bao gồm kệ trang trí : 8809-6 : 4.200.000
TL0206BT

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0206)

 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 4 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu đậm : TL0206BL
  • Màu nâu ánh xanh : TL0206BT
  • Màu nâu nhạt : TL0206G
  • Màu gỗ : TL0206WW
TL0210S

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0210)

 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 4 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu nhạt : TL0210Q
  • Màu nâu đậm : TL0210BL
  • Màu trắng hoa văn bạc : TL0210WS
  • Màu trắng tinh : TL0210FS
TL0222BT

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0222)

 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 2 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu đồng : TL0222BT
  • Màu nâu đồng : TL0222Q
TL0231P

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0231)

 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 2 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu trắng vàng : TL0231S
  • Màu vàng hoa : TL0231P
TL0236

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0236)

 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 3 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu trắng vàng : TL0236FS
  • Màu vàng hoa : TL0236WS
  • Màu vân đá : TL0236
 • Kích thước : 25*25*28 cm
IMG_5041 - Copy

Quả Lê (NHTC926)

 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể mua từng quả một :
  • NHTC926-1-S : 1.800.000/quả
  • NHTC926-2-S : 1.500.000/quả