Showing 1–10 of 41 results

1144HWF [Kích thước gốc]

Bàn & Gương (1144HWF)

18,000,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Kích thước :
  • Bàn : 120*52*80 cm
  • Gương : 77*5*110 cm
 • Khách hàng có thể mua riêng bàn hoặc gương
PUJ005 [Kích thước gốc]

Gương (PU005)

3,900,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước : 92×108 cm
PUJ18 [Kích thước gốc]

Gương (PU018)

3,900,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước : 100×113.5 cm
PUJ026 [Kích thước gốc]

Gương (PU026)

3,500,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước : 70×105 cm
PUJ029 [Kích thước gốc]

Gương (PU029)

3,200,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước : 70×93 cm
PUJ001 [Kích thước gốc]

Gương (PUJ001)

 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước : 95×126 cm
PUJ004 [Kích thước gốc]

Gương (PUJ004)

 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước : 86×115 cm
HF-2803S(91X127) [Kích thước gốc]

Gương PU (2803)

6,500,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước 91x127cm
HF-2806G(92X122) [Kích thước gốc]

Gương PU (2806)

6,500,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước 92×122 cm
HF-2817G(70X168) [Kích thước gốc]

Gương PU (2817)

6,900,000
 • Khách hàng có thể đặt khung ảnh và khung gương theo cỡ
 • Chất liệu : PU
 • Áp dụng công nghệ sơn mạ tĩnh điện
 • Kích Thước 70×168 cm