Hiển thị kết quả

02-3780 [Kích thước gốc]

Bộ Kẹp Sách (02-3780)

1,200,000
 • Vừa dùng để bày trang trí, ngoài ra bạn có thể để sách, đĩa vào giữa 2 vali để thay đổi kiểu trang trí
4110502 [Kích thước gốc]

Kẹp Sách (4110502)

1,800,000
 • Khách hàng có nhiều cách sắp đặt :
  • Để sách hoặc đĩa vào giữa 2 cái
  • Bày như trong hình
  • Để riêng từng cái một
KB027 [Kích thước gốc]

Kẹp sách (KB027)

1,600,000
 • Khách hàng có nhiều cách sắp đặt khác nhau :
  • Kẹp sách hoặc báo vào giữa
  • Bày như trong hình
  • Bày riêng lẻ từng cái một