Showing 1–10 of 47 results

NHTC799-1 [Kích thước gốc]

Bộ Lọ Hoa Đính Đá (NHTC799-1-WG & NHTC799-2-WG)

3,900,000
  • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
  • Kích thước và giá của từng sản phẩm :

+ NHTC799-1-WG (lọ cao) : 21.5 x 11 x 44.5 (cm) – 2.100.000 đ

+ NHTC799-2-WG (lọ thấp) : 18.5 x 10 x 35.5 (cm) – 1.800.000 đ