Showing 1–10 of 22 results

ST390AB [Kích thước gốc]

Tượng Cá (ST390AB)

7,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể mua riêng từng sản phẩm trong set
  • Tượng lớn : 3.800.000 đ
  • Tượng nhỏ : 3.500.000 đ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
3766449309_772142886 [Kích thước gốc]

Tượng Cá Chép (ST242A)

3,500,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
3746101318_772142886 [Kích thước gốc]

Tượng Cá Chép (ST440)

5,500,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc