Showing 1–10 of 27 results

3319150746_772142886 [Kích thước gốc]

Chim Công (ST285AB)

7,600,000
  • Khách hàng có thể chọn mua công cao hoặc thấp với giá 3.800.000 đ
  • Kích thước :

+ Công cao : 41.5 (cm)

+ Công thấp : 38 (cm)