Showing 1–10 of 25 results

3737112863_772142886 [Kích thước gốc]

2 Chú Voi Vàng (ST327AB)

2,500,000
  • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
  • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
3760213903_772142886 [Kích thước gốc]

Bộ 2 Chú Voi (ST366AB)

5,000,000
  • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
  • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
  • Khách hàng có thể mua riêng từng sản phẩm với giá 2.500.000 đ
3762046623_772142886 [Kích thước gốc]

Đồng Hồ Voi (ST565)

4,500,000
  • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
  • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc