Giảm giá!
TL0220Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0220Q)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Kích thước : 25*19.5*25 cm
Giảm giá!
TL0217Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0217Q)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Kích thước : 25*17.5*25 cm
Giảm giá!
TL0200-6+8809-6 [Kích thước gốc]

Điện Thoại Để Bàn Rát Kính (TL0200-6)

3,500,000 2,800,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Gái trên chưa bao gồm kệ trang trí : 8809-6 : 4.200.000
Giảm giá!
LT001Y [Kích thước gốc]

Điện Thoại Để Bàn & Đèn (LT001Y)

3,500,000 2,800,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Kích thước : 38*38*74 cm
Giảm giá!
TL0236FS [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0236)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 3 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu trắng vàng : TL0236FS
  • Màu vàng hoa : TL0236WS
  • Màu vân đá : TL0236
 • Kích thước : 25*25*28 cm
Giảm giá!
TL0231S [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0231)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 2 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu trắng vàng : TL0231S
  • Màu vàng hoa : TL0231P
Giảm giá!
TL0222Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0222)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 2 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu đồng : TL0222BT
  • Màu nâu đồng : TL0222Q
Giảm giá!
TL0210Q [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0210)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 4 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu nhạt : TL0210Q
  • Màu nâu đậm : TL0210BL
  • Màu trắng hoa văn bạc : TL0210WS
  • Màu trắng tinh : TL0210FS
Giảm giá!
TL0206BL [Kích thước gốc]

Điện Thoại Trang Trí Để Bàn (TL0206)

2,500,000 2,000,000
 • Máy điện thoại chính hãng, các chức năng nghe gọi & đặt nhạc chuông, hiển thị màn hình số điện thoại.
 • Có 4 màu để khách hàng lựa chọn
  • Màu nâu đậm : TL0206BL
  • Màu nâu ánh xanh : TL0206BT
  • Màu nâu nhạt : TL0206G
  • Màu gỗ : TL0206WW
Giảm giá!
DSC_4284

Khung Tranh Sứ (NHTC612)

1,800,000 1,440,000
 • Khách hàng có thể mua riêng từng khung với giá 900.000 đ
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
Giảm giá!
PU038-01A [Kích thước gốc]

Bàn Trà Mạ Vàng (PU038)

5,800,000 4,060,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 65.5 x 65.5 x 50 (cm)
Giảm giá!
PU037-01A [Kích thước gốc]

Bàn Dài Mạ Vàng (PU037)

9,500,000 6,650,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
PU034-01A [Kích thước gốc]

Bàn Cao Mạ Vàng (PU034-01A)

9,000,000 6,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 112 x 48 x 80 (cm)
Giảm giá!
PU035-01A [Kích thước gốc]

Bàn Cao Mạ Vàng (PU035-01A)

9,500,000 6,650,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 90 x 38 x 80 (cm)
Giảm giá!
PU039-03A [Kích thước gốc]

Bàn Bán Nguyệt (PU039-03A)

9,000,000 6,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
PU040-03A [Kích thước gốc]

Bàn Góc Trang Trí (PU040co-03A)

5,500,000 3,850,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
ST018

Để Nến Hoa Sen (ST018)

650,000 520,000
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
ST396

Hộp Để Giấy Tròn (ST396)

1,800,000 1,440,000
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
ST337

Hộp Để Giấy Hoa & Bướm (ST337)

2,500,000 2,000,000
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
Giảm giá!
ST499玫金

Gạt Tàn (ST499)

1,500,000 1,350,000
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc